Σκοπός του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια και βιώνουν αποκλεισμό  και κοινωνική απομόνωση. Μέσω των δομών του, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης  υποστηρίζει κάθε μήνα περίπου 26.000 συμπολίτες μας.

Συστάθηκε με το υπ’ αριθμ. 289/29-9-1999 (ΦΕΚ 250 τ.Α) Π.Δ. με την ονομασία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων» και έχει εγκριθεί ως Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 304 τ.Β/8-3-2005) με τη λειτουργία του να ξεκινά το Νοέμβριο του 2005. Σήμερα λειτουργεί με την ονομασία «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) σύμφωνα με την τελευταία εγκριτική πράξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 995Β/30-6-2010).

Στις υπηρεσίες του Κ.Υ.Α.Δ.Α. προς τους πολίτες συγκαταλέγονται:

  • Η έμπρακτη υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης μέσω της παροχής σίτισης, στέγασης, ρουχισμού, υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας κ.λπ.
  • Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών και η αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
  • Η ανάπτυξη νέων δομών, έτσι ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της πόλης.

Μεταξύ άλλων, το Κ.Υ.Α.Δ.Α.:

  • Λειτουργεί Κέντρο Σίτισης για τη δωρεάν διανομή φαγητού.
  • Διαθέτει ξενώνες για τη στέγαση απόρων και αστέγων.
  • Διαθέτει Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Πλυντήριο, τον Κόμβο, όπου πραγματοποιείται η διανομή πακέτων βασικών τροφίμων, αλλά και την «Αθηναϊκή Αγορά» (δωρεάν παροχή ενδυμάτων, υποδημάτων).

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη. Με την έδρα του στην καρδιά της Αθήνας, δίνει το στίγμα ενός κέντρου προσιτού σε όλους, όπου οι άνθρωποι που παρέχουν βοήθεια είναι κοντά σε όσους την αναζητούν.

Το επιτελικό όργανο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο, τον/την Αντιπρόεδρο και τα μέλη που προέρχονται από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την καλύτερη επίλυση ειδικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί μια εκτελεστική επιτροπή (Ε.Ε.).

 

Πρόεδρος ΔΣ: Λέων Γρηγόρης

Aντιπρόεδρος ΔΣ: Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη-Ευαγγελία

 

Μέλη ΔΣ:  Ζαχαροπούλου Μαρία

                 Γεωργακοπούλου Ηλέκτρα               

                 Κοκκινάκη Μαρία               

                 Μπέσικος Παναγιώτης

                 Τσέκερης Χαράλαμπος

                 Βαβαγιάννη Μαυρή Μαρία-Ειρήνη

                 Λυδία Βέρα

 

Εσωτερική διάρθρωση

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες:

  • Διοικητικές
  • Οικονομικές
  • Κοινωνικές
  • Ιατρικές

Η στελέχωσή του πραγματοποιείται με τη διάθεση προσωπικού από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου.

Το προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρό, νοσηλευτές, λογιστές, υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης, οδηγούς, σιτιστές, καθαριστές και άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες του

 

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, 210 5246515, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr