Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) είναι δημοτικό ίδρυμα που έχει στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων και την καταπολέμηση των παραγόντων που τις οδηγούν στη φτώχεια, τον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση.

Συστάθηκε με το υπ’ αριθμ. 289/29-9-1999 (ΦΕΚ 250 τ.Α) Π.Δ. με την ονομασία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων» και έχει εγκριθεί ως Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 304 τ.Β/8-3-2005) με τη λειτουργία του να ξεκινά το Νοέμβριο του 2005. Σήμερα λειτουργεί με την ονομασία «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) σύμφωνα με την τελευταία εγκριτική πράξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 995Β/30-6-2010).

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων έχει αναλάβει έναν εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό ρόλο καθώς καταθέτει έναν απολογισμό πεπραγμένων αλλά και ένα όραμα, τόσο σε σχέση με τους άστεγους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες της Αθήνας όσο και σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες των οποίων η καθημερινότητα επηρεάζεται, σε μεγάλο βαθμό, από αυτά τα φαινόμενα.

Αποστολή μας είναι να υποδεχόμαστε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή τους διαβίωση, προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους και να τους υποστηρίξουμε ψυχοκοινωνικά, αλλά και υλικά, παρέχοντάς τους βοήθεια σε ζητήματα σίτισης, στέγασης και κοινωνικής επανένταξης.

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη. Με την έδρα του στην καρδιά της Αθήνας, δίνει το στίγμα ενός κέντρου προσιτού σε όλους, όπου οι άνθρωποι που παρέχουν βοήθεια είναι κοντά σε όσους την αναζητούν.

Το επιτελικό όργανο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο, τον/την Αντιπρόεδρο και τα μέλη που προέρχονται από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την καλύτερη επίλυση ειδικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί μια εκτελεστική επιτροπή (Ε.Ε.).

Πρόεδρος ΔΣ: Κατσούλη Ελένη

Αντιπρόεδρος ΔΣ: Φούντζουλα Ασήμω (Μίνα)

 

Μέλη ΔΣ:  Αγγελοπούλου Αθηνά - Ελευθερία (Ελθήνα)

                Γαζή Ευαγγελία (Λίλιαν)

                Γρηγόρης Λέων

                Καββαδία Ιωάννα (Άννυ)

                Κουμεντάκος Γεώργιος

                Μπάρκα Βασιλική

                Μυλωνάς Νικόλαος

 

Μέλη Ε.Ε.:  Γαζή Ευαγγελία (Λίλιαν)

                 Καββαδία Ιωάννα (Άννυ)

                 Κουμεντάκος Γεώργιος

                 Μυλωνάς Νικόλαος

 

Εσωτερική διάρθρωση

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες:

  1. Διοικητικές
  2. Οικονομικές
  3. Κοινωνικές
  4. Ιατρικές

Η στελέχωσή του πραγματοποιείται με τη διάθεση προσωπικού από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου.

Το προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο αποτελείται από γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογιστές, υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης, οδηγούς, σιτιστές, καθαριστές και άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες του.

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr