Βασικά κριτήρια για να εγγραφεί κάποιος στις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (με εξαίρεση το καθημερινό συσσίτιο που είναι ανοιχτό για όλους) είναι να είναι κάτοικος Αθηνών και να μην ξεπερνά τα όρια της φτώχειας όπως αυτά ορίζονται ετήσια από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των ενδιαφερομένων είναι:

- Αίτηση (συμπληρώνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α.)

- Αστυνομική ταυτότητα 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα

- Διαβατήριο και άδειες διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας εφόσον δεν είναι Έλληνες υπήκοοι

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες)

Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από τη χώρα προέλευσης απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης για όλα τα μέλη της οικογένειας.

- Κάρτα ανεργίας (εφόσον υπάρχει)

- Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ. Σε περίπτωση φιλοξενίας, κατατίθενται το Ε1 και λογαριασμός ΔΕΚΟ από αυτόν που φιλοξενείται. 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Πειραιώς 35, εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, 210 5246515, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr