Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, εδώ και χρόνια, έχει καταστεί συνώνυμο της αλληλεγγύης και της προστασίας των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης.

Ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της, κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά, καθώς μέσα σε αυτό το διάστημα σχεδιάστηκαν επιπλέον δομές, όπως ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με γνώμονα την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας και όλον τον σεβασμό που αξίζουν.

Όραμά μας είναι το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων να αναδειχτεί σε πρότυπο κέντρο ανθρωπιστικής δράσης στην πόλη.

Γι’ αυτό εξάλλου, εκπονούμε συνεχώς καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα και δράσεις αποκτώντας εμπειρία και τεχνογνωσία που αποτελούν την καλύτερη εγγύηση πώς αυτό είναι όχι μόνο επιθυμητό αλλά και εφικτό.

Επιπλέον, η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με πολλές ομάδες που δρουν στην πόλη και με τις οποίες μας ενώνει η κοινή ιδέα ότι η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμα και μπροστά στα μεγαλύτερα εμπόδια, μας επιτρέπει να οραματιζόμαστε και να δουλεύουμε από κοινού για να απλώσουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο δίχτυ προστασίας γύρω από τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αξιοπιστία που έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε χάρη στη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση με την οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μικρή και μεγάλη δωρεά και το πάθος και την πίστη με τα οποία δουλεύουμε, μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε.

Σας ευχαριστούμε πάντα για την αμέριστη στήριξη!

Ελένη Κατσούλη

Πρόεδρος Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr