Μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με τους νοσηλευτές του, προσεγγίζουν άστεγα άτομα στο δρόμο (streetwork) με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα φιλοξενίας εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Επιπλέον, φροντίζουν για τις βασικές ιατρικές τους εξετάσεις και τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη. Η ομάδα βγαίνει στο δρόμο κάθε μέρα, χαρτογραφεί τους άστεγους που διαβιούν στο κέντρο της πόλης, καταγράφει τις ανάγκες τους, χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και τους ενημερώνει για τις δομές και τα προγράμματα υποδοχής τους. Ειδικά κατά τις περιόδους που απαιτείται 24ωρη παρέμβαση στο δρόμο, όπως για παράδειγμα σε ακραία καιρικά φαινόμενα, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. και οι υπόλοιπες δυνάμεις του Δήμου Αθηναίων συνασπίζονται με άλλους φορείς που επίσης δραστηριοποιούνται στο πεδίο της υποστήριξης των αστέγων προκειμένου να παράσχουν ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια. Μάλιστα το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων έχει ήδη καθιερωθεί ως επιτελικό κέντρο συντονισμού μιας κοινής δράσης με διαφάνεια και ανοιχτή διαρκή ενημέρωση προς όλους και απ’ όλους, στο μέτρο των δυνατοτήτων που διαθέτει κάθε φορέας.

 

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr