Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ΚΥΑΔΑ, το οποίο λειτουργεί εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών έχει σκοπό την κάλυψη πρωτογενών αναγκών σε είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης και εξυπηρετεί 150 δικαιούχους ανά εξάμηνο. Οι αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται καθόλη τη διάρκεια, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και οι δικαιούχοι προκύπτουν μετά από κλήρωση. Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr