Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαθέτει δύο ξενώνες φιλοξενίας, την “Εστία των Αθηνών”, που αποτελεί αξιοποίηση κληροδοτήματος των Π.&Τ. Παντελίδη και ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Στον πρώτο υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας 52 ατόμων και στο δεύτερο 140. Στους φιλοξενούμενούς μας παρέχεται σίτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, φροντίζουμε για την κοινωνικοποίησή τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και, στις περιπτώσεις που έχουμε τη δυνατότητα, την επανασύνδεση με το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Παράλληλα, προωθείται η κοινωνική επανένταξη των ατόμων αυτών, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και άλλους φορείς, όπως τα προγράμματα «Στέγαση-Επανένταξη» και «Στέγαση & Εργασία», σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, 210 5246515, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr