Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α. αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνιολόγους, το έργο των οποίων συνοψίζεται στα εξής:

1. Υποδοχή των πολιτών που δηλώνουν ότι χρειάζονται βοήθεια και παροχή αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς υποστήριξης.

2. Προσέγγιση αστέγων στο δρόμο.

3. Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και κινητοποίηση για την επανένταξη των ωφελούμενων.

4. Κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των φιλοξενούμενων (καθοδήγηση για την έκδοση επιδομάτων, συντάξεων κ.λπ.).

5. Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες κοινωνικές δομές και παραπομπή των εξυπηρετούμενων πολιτών σε αυτούς, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

6. Διεξαγωγή ερευνών και μελετών.

7. Κοινωνική αποκατάσταση (παραπομπές σε θεραπευτήρια - γηροκομεία κ.λπ.) και επανένταξη των ωφελούμενων.

8. Δωρεάν διανομή ιματισμού και υλική υποστήριξη με είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.).

Εντοπίσατε άστεγο;

Πείτε μας το σημείο που είδατε τον άστεγο,
ώστε να φροντίσουμε για αυτόν.
Καταχώρηση σημείου

Επικοινωνία

Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70 
Τ: 210 5246516, 210 5246515, F: 210 5235671 
E: seckyada@otenet.gr