182 σαλάτες από τον Μπάρμπα – Στάθη

Ξανά κοντά μας και αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία Μπάρμπα-Στάθης πρόσφερε για τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 182 συσκευασίες φρέσκες, κομμένες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες. Σας ευχαριστούμε!