190 σαλάτες από τη Galitel SA

Η Galitel S.A. είναι μια από τις εταιρείες που στέκεται εδώ και καιρό στο πλευρό μας. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να μας προμηθεύσει με τις φρεσκοκομμένες σαλάτες της για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σας ευχαριστούμε για την σταθερότητα και τη συνέπεια με την οποία υποστηρίζετε το δύσκολο έργο μας!