200 κατεψυγμένα κοτόπουλα από τον ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

Σε συνέχεια των δωρεών του προς το Κ.Υ.Α.Δ.Α., ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος έστειλε σήμερα στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων 200 κατεψυγμένα κοτόπουλα, που θα αποτελέσουν μια πολύ ουσιαστική προσθήκη στα διανεμόμενα πακέτα του Κ.Υ.Α.Δ.Α. προς τα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σημαντική προσφορά!