200 κιλά κρέας από τη Humanity First

Στο πλαίσιο του project που προωθεί τη διατροφική ασφάλεια σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, η Humanity First βρέθηκε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, παραδίδοντας 200 κιλά κρέας για τα πακέτα τροφίμων που διανέμονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Τους ευχαριστούμε!