08Φεβ

90 κιλά αλλαντικά από τη ΝΙΚΑS

Μία νέα σημαντική δωρεά πραγματοποίησε σήμερα για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία η ιστορική αλλαντοβιομηχανία ΝΙΚΑS, προσφέροντας 90 κιλά διάφορα αλλαντικά που θα δώσουν μία άλλη γευστική νότα στο τραπέζι οικογενειών που δυσκολεύονται να προμηθευτούν αυτά τα τρόφιμα.

08Φεβ

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της Ανακοίνωσης με αριθ. πρωτ. 687/18-01-2021 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύονται από το Κέντρο  Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της Ανακοίνωσης με αριθ. πρωτ. 687/18-01-2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. […]