12Μαΐ

Nέες δωρεές ιδιωτών

Το γράφουμε συνέχεια, μα είναι αλήθεια. Οι ιδιώτες μάς συγκινούν καθημερινά με τις σημαντικές δωρεές τους, για την υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτό έπραξαν τρεις ακόμη ιδιώτες που δώρισαν στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων 11 σάκους […]

12Μαΐ

2.400 γιαούρτια από τη Leader A.E.

Η χθεσινή δωρεά της Leader A.E. σε 360 γιαούρτια, ήταν απλώς μία πρόγευση της σημερινής μεγαλειώδους προσφοράς σε 2.400 κύπελλα γιαουρτιού που άμεσα θα φτάσουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

12Μαΐ

Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»

“ΚΥΑΔΑ – Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία […]