16Μαΐ

Μεγαλειώδης δωρεά από τη Δέλτα Α.Ε. σε ροφήματα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Με εκατοντάδες ροφήματα και γαλακτοκομικά προϊόντα γέμισαν τα ψυγεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη μεγάλη δωρεά της Δέλτα Α.Ε. για τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 1.500 μπουκάλια MILKO, 2.880 ροφήματα καφέ ice espresso και 1.782 συσκευασίες γιαούρτι. Προϊόντα που οι εργαζόμενοι μας παρέλαβαν με μεγάλη ευγνωμοσύνη και […]

16Μαΐ

Δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς και των Πινάκων Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 107 και 108 της υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α)

Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 107 και 108 της υπ’ αρ. πρωτ. 3981/26-04-2022 Β’ Ανακοίνωσης του Κ.Υ.Α.Δ.Α., που αφορά στη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα […]

16Μαΐ

Δίπλα μας η Ένωση Εικαστικών Λάνασσα

Δεν είναι μόνο συλλογή και παράδοση αντικειμένων σε ανθρώπους που δυσκολεύονται. Οι καθημερινές προσφορές της Ένωσης Εικαστικών Λάνασσα υπέρ φορέων καρκινοπαθών και άλλων ασθενών σε Ελλάδα και Κύπρο στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών είναι ένα μήνυμα ότι ευσυνείδητοι πολίτες συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια για τη […]