20Ιαν

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης/Βαθμολογίας και Πίνακα Απορριπτέων μέρους εκ του συνόλου των κωδικών θέσης της υπ’ αρ. 9634/26-09-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύονται σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 20/01/2023 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας για τους κωδικούς θέσης 109, 110, 111, 112, 113 και 114, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων για τους κωδικούς θέσης 109, 110, 111, 112, 113 και 114 της υπ’ […]

20Ιαν

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, γνωματεύσεις, συνταγογραφήσεις στο Κοινωνικό Ιατρείο

Μια συνηθισμένη μέρα στο Κοινωνικό Ιατρείο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων, δωρεάν συνταγογραφήσεις, διενέργεια rapid test και διασύνδεση πολιτών με άλλες δομές με βάση τις ανάγκες τους. Στελεχωμένο με γιατρό και νοσηλευτές αποτελεί τον πυλώνα του […]