215 σαλάτες από τη Galitel

Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα η εταιρεία Galitel στέκεται αρωγός στο έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α., προσφέροντας 215 φρεσκοκομμένες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες για τους ωφελούμενους του Κέντρου. Ευχαριστούμε!