260 συσκευασίες λαχανικά από τον Μπάρμπα- Στάθη

Πέρα από τις διαρκείς δωρεές του σε φρεσκοκομμένες σαλάτες, ο Μπάρμπα Στάθης μας προμηθεύει κατά διαστήματα και με τα κατεψυγμένα λαχανικά του, που προσφέρουν πρόσθετη ανακούφιση στα άτομα και τις οικογένειες σε ανάγκη. Αυτό έκανε και σήμερα, με 260 συσκευασίες λαχανικών. Ευχαριστούμε!