3.072 λίτρα γάλα από τη ΔΕΛΤΑ

Η κάλυψη των αναγκών των ατόμων και των οικογενειών που στηρίζουμε σε φρέσκο γάλα ήταν μία πρόκληση για εμάς. Μία πρόκληση που έγινε πραγματικότητα χάρη στη γενναιόδωρη στήριξη της ΔΕΛΤΑ, η οποία για μία ακόμη εβδομάδα, ανταποκρινόμενη στο σχετικό μας αίτημα, μάς προμήθευσε με 3.072 λίτρα φρέσκο γάλα! Σας ευχαριστούμε για την ουσιαστική σας στήριξη στο έργο μας!