34 αρτοσκευάσματα από τον Φούρνο Βενέτη

34 αρτοσκευάσματα προστέθηκαν στα διανεμόμενα προς τους αδύναμους συμπολίτες μας είδη, χάρη στη νέα δωρεά του φούρνου Βενέτη. Ευχαριστούμε!