400 γιαούρτια από την εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ

Ο κύκλος των εταιρειών που στηρίζουν το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ολοένα και διευρύνεται. Και αυτό γιατί οι εταιρείες αναγνωρίζουν την οργανωμένη και συστηματική δουλειά που πραγματοποιεί το Κ.Υ.Α.Δ.Α. προς όφελος των ευάλωτων ομάδων της πόλης μας. Αυτό έπραξε και η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ, η όποια ανταποκρινόμενη στο σχετικό μας αίτημα δώρισε για τις ανάγκες των ωφελουμένων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 400 κύπελλα γιαουρτιού. Σας ευχαριστούμε!