45 καρβελάκια ψωμί από τον ΒΕΝΕΤΗ

Ξανά κοντά μας τις τελευταίες δύο εργάσιμες ημέρες με 45 καρβελάκια ψωμί για τους ανθρώπους σε ανάγκη, βρέθηκε ο φούρνος Βενέτη. Ευχαριστούμε!