550 ροφήματα καφέ από τη Leader Brands E.E.

Δωρεές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και αυξάνουν συνεχώς τις παροχές μας φτάνουν καθημερινά στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Αυτή τη φορά παραλάβαμε κρύα ροφήματα, ώστε οι πολίτες που στηρίζουμε να ξεκινούν γευστικά τη μέρα τους. Μια παλέτα με 550 ροφήματα καφέ από τη Leader Brands E.E. Ένα μεγάλο ευχαριστώ!