Αναλώσιμα για το Κοινωνικό μας Ιατρείο από την ELPEN

Πολύτιμα αναλώσιμα για τη λειτουργία του Παθολογικού- Χειρουργικού Κοινωνικού ιατρείου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (3.200 γάντια νιτριλίου, κάδους και σακούλες μολυσματικών υλικών και χαρτιά για τον καρδιογράφο μας) δώρισε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, σε μία ακόμη σημαντική κίνηση προσφοράς και αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την ΠΕΦ. Σας ευχαριστούμε!