Χαιρετισμός της Προέδρου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. στην ημερίδα «Πολλαπλές Ευαλωτότητες των Γυναικών σε Αστεγία» και ξενάγηση εκπροσώπων στις δομές μας

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου μαζί με τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου συνδιοργανώσαμε την ημερίδα «Πολλαπλές Ευαλωτότητες των Γυναικών σε Αστεγία».

Η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. κατά τον χαιρετισμό της παρέθεσε σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν καταγράψει οι ομάδες Street Work κατά τις παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης και στοιχεία που προέρχονται από τις δομές φιλοξενίας αστέγων. Μίλησε για τις πολλαπλές μορφές ευαλωτότητας που θέτουν σε κίνδυνο έλλειψης στέγης τις γυναίκες και την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι πολυπλοκότητες στη ζωή τους, που θα βοηθήσουν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις διαφορετικές ανάγκες τους.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου για το Φύλο, την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα  του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας και της οργάνωσης The Root (Rótin) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ισλανδίας του προγράμματος «Active Citizens Fund Greece».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης τους στην Αθήνα, είχαμε τη χαρά να τους ξεναγήσουμε στις δομές μας, στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών και στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και να ενημερωθούμε για τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ισλανδία, και συγκεκριμένα στην πόλη του Ρέικιαβικ, αναφορικά με την παροχή στέγης σε γυναίκες και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.