Δωρεά χρήσιμων αντικειμένων από δύο ιδιώτες

Δεν κρύβουν το νοιάξιμο για τον συνάνθρωπο τους. Συγκέντρωσαν χρήσιμα αντικείμενα και τα παρέδωσαν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Δύο ιδιώτες πρόσφεραν 60 λογοτεχνικά, ιστορικά και ταξιδιωτικά βιβλία, δύο κούτες παιχνίδια και DVD και 11 σάκους με ρούχα και παπούτσια. Ευχαριστούμε από καρδιάς!