Δωρεές ιδιωτών για τα παιδιά σε ανάγκη

Ένα όμορφο ξύλινο παιχνίδι και δυο κούτες παιδικά παραμύθια, δωρεές ιδιωτών που έφθασαν σε εμάς μέσω της συνεργασίας με τη Δεσμός – Desmos θα διατεθούν στο Κοινωνικό μας Βιβλιοχαρτοπωλείο και από εκεί θα βρουν τον δρόμο για να χαρίσουν χαμόγελα σε δεκάδες παιδιά! Σας ευχαριστούμε!