Δύο σάκοι βιβλία από ιδιώτη

Πολύτιμα ταξίδια του νου θα προσφέρει σε ευάλωτους συνανθρώπους μας ο ιδιώτης που δώρισε σήμερα στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. δύο σάκους βιβλία. Ευχαριστούμε!