ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

The “Hearth of Athens”

The “Hearth of Athens”, a P. & T. Pantelidis Legacy, can host up to 52 elderly homeless people.

The facility has been renovated recently to offer elderly residents a better living environment.

estia_ton_athinon