Έξι σακούλες παιχνίδια και παιδικά βιβλία από τη The HOME Project

Με τη σκέψη πάντα στραμμένη στα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, η ΜΚΟ The HOME Project συγκέντρωσε και παρέδωσε στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, έξι μεγάλες σακούλες με παιχνίδια και παιδικά βιβλία. Σας ευχαριστούμε!