Καραμολέγκος κοντά μας και τον Νοέμβριο

Με τις καθιερωμένες δωρεές σε ψωμί συμπαραστάθηκε στο έργο μας τον μήνα Νοέμβριο η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος. Σταθερά δίπλα μας, με ένα προϊόν που κάθε σπιτικό χρειάζεται. Ευχαριστούμε!