Κοντά μας ξανά το Φαρμακείο Κωνσταντίνα Γκίλλα & Σία Ο.Ε.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο υποστήριξε ξανά το Φαρμακείο «Κωνσταντίνα Γκίλλα & Σία Ο.Ε.». Δώρισε μια κούτα με φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου να διατεθούν στους πολίτες που εξυπηρετούνται καθημερινά από τη δομή μας. Τους ευχαριστούμε!