Νέα δωρεά από το φαρμακείο «Κωνσταντίνα Γκίλλα & Σία Ο.Ε.»

Τον σκοπό του Κοινωνικού Φαρμακείου υποστήριξε με τη νέα του δωρεά το φαρμακείο «Κωνσταντίνα Γκίλλα & Σία Ο.Ε.» στους Αγίους Αναργύρους. Σας ευχαριστούμε!

*Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».