Ο φούρνος Kora και πάλι κοντά μας!

Με 24 καρβελάκια ψωμί, ο φούρνος Kora προχώρησε σήμερα σε μια ακόμη προσφορά αλληλεγγύης προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Ευχαριστούμε!