Οδοντιατρικά αναλώσιμα από την εταιρεία Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος ΑΕ. 

Αναλώσιμα αναγκαία για την καθημερινή λειτουργία του νεοσύστατου Κοινωνικού Οδοντιατρείου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (φωτό) πρόσφερε η εταιρεία οδοντιατρικών, οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών προϊόντων Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος ΑΕ

Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της δομής στην παροχή πολύτιμων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, ανταποκρίθηκε με αμεσότητα στο σχετικό μας αίτημα.
Σας ευχαριστούμε!