Οδοντιατρικά εργαλεία από τη SADENT S.A. για το Κοινωνικό Οδοντιατρείο

Μια πολύτιμη δωρεά ήρθε από την εταιρεία Sadent S.A. με σκοπό την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Κοινωνικού Οδοντιατρείου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Μια σύριγγα Carpule, ένας συνδεσμοτόμος, δύο κεκαμμένοι μοχλοί, δύο μοχλοί αφαίρεσης ακροριζίων, έξι οδοντάγρες γομφίων και προγομφίων, δύο ριζάγρες, ένας αποκολλητήρας περιοστέου και μια οστεορίνη. Οδοντιατρικά εργαλεία, απαραίτητα για την παροχή σημαντικών οδοντιατρικών υπηρεσιών. Σας ευχαριστούμε!