Στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων αντιπροσωπεία από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας

Αντιπροσωπεία από την πόλη Βίλνιους της Λιθουανίας υποδέχτηκε αυτή την εβδομάδα η πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Μελίνα Δασκαλάκη στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία της πρότυπης δομής και τους τρόπους που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αστεγίας.

Στο πλαίσιο επίσκεψης τους στην Αθήνα, εκπρόσωποι των κοινωνικών υπηρεσιών της λιθουανικής πρωτεύουσας, βρέθηκαν στις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Φυλής, συζητώντας με τους υπευθύνους τις προκλήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες των υπηρεσιών τους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής των δύο δήμων στο δίκτυο European Social Network (ESN),  το οποίο έχει συσταθεί με σκοπό τη βελτίωση της αναβάθμισης της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών προς τις ευάλωτες ομάδες μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ δημόσιων κοινωνικών φορέων.