ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Our Volunteers

Maria Noor

Volunteer

Adams Hobes

Volunteer

Kiara Roy

Volunteer

Kiara Roy

Volunteer

Jonathan Bean

Math Teacher

Maria Noor

Volunteer

Adams Hobes

Volunteer

Jonathan Bean

Math Teacher