Ξανά κοντά μας ο ανώνυμος δωρητής

Μια γενναιόδωρη προσφορά έφτασε ξανά στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών με αποστολέα έναν ανώνυμο δωρητή. Δεκάδες τρόφιμα, που θα μοιραστούν σε νοικοκυριά που στηρίζουμε. Κινήσεις που συγκινούν και αποδεικνύουν ότι η κοινωνία μας γίνεται καλύτερη, όταν υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε από καρδιάς!