Υπηρεσίες απολύμανσης από την εταιρία Protect 

Η υγιεινή είναι πάντοτε σε υψηλή προτεραιότητα με την πανδημία και τη συμβίωση στις δομές φιλοξενίας να τη καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική. Ευχαριστούμε την εταιρία Protect για τις υπηρεσίες απολύμανσης που παρείχε στη δομή «Εστία των Αθηνών». Η συνεισφορά σας στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας είναι πολύτιμη.