ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α. αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνιολόγους, το έργο των οποίων συνοψίζεται στα εξής:
ATK_1223-1024x683