ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ξενώνας Φιλοξενίας

Ο Ξενώνας βραχείας φιλοξενίας, έχει ως απώτερο σκοπό την κινητοποίηση, την κοινωνική επανένταξη και τη μετάβαση των ωφελούμενων σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης.

Στους φιλοξενούμενους του Ξενώνα παρέχονται, εκτός από διαμονή, σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, προωθείται η κοινωνική επανένταξή τους, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και άλλους φορείς, όπως το πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία».

ksenonas