ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δράση στον δρόμο

Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), MIS 5114148

Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. διεπιστημονικές ομάδες προσεγγίζουν αστέγους στον δρόμο (Street Work), καταγράφουν τις ανάγκες τους σε εξατομικευμένη βάση και τους ενημερώνουν για τις δομές φιλοξενίας και τα διαθέσιμα προγράμματα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων παρεμβάσεων οι ομάδες χαρτογραφούν τα σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, παρέχουν άμεση, πρακτική βοήθεια (τρόφιμα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα) και παραπέμπουν σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Παράλληλα, παρέχουν πρωτοβάθμια νοσηλευτική υποστήριξη, όπου κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις street-work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και αφορά στη δημιουργία και λειτουργία κινητών μονάδων (street work) σε αστέγους που χρήζουν άμεσης υποστήριξης και στην εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών και την παραπομπή στο κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης και στην προώθηση της κοινωνικής επανένταξης τους, από τον Μάρτιο του 2022, οι κινητές μονάδες του Κ.Υ.Α.Δ.Α. ενισχύθηκαν με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι και γιατροί, συνεπικουρούμενοι από οδηγούς και διοικητικά στελέχη, βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους της πόλης πρωί και βράδυ, με έξι βάρδιες ημερησίως, με την επιστημονική ευθύνη ενός ψυχιάτρου. Μέσω στενής συνεργασίας και διασύνδεσης, φροντίζουν κάθε άστεγος συμπολίτης μας να βρει το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης, να ενταχθεί σε δομές φιλοξενίας και να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του.

Σε ακραία καιρικά φαινόμενα, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. τίθεται σε 24ωρη επιφυλακή και πραγματοποιεί επιτόπιες παρεμβάσεις και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας (22.00-06.00), στα σημεία που υποδεικνύουν οι πολίτες της Αθήνας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και του 1595, αλλά και σε όλους τους άστεγους που έχουν εντοπίσει κατά τις επιτόπιες παρεμβάσεις τους οι ομάδες του streetwork.

Σε περιόδους ψύχους ή καύσωνα, οι ομάδες διανέμουν κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων κατάλληλα είδη ένδυσης, γεύματα και ροφήματα και παρέχουν στους άστεγους πληροφόρηση σχετικά με τις αίθουσες που διαθέτει ο Δήμος για την προστασία τους.

Email επικοινωνίας: kyadastreetwork@athens.gr

Πρόγραμμα: «Φροντίζουμε τα ζώα συντροφιάς των αστέγων»

Στο πλαίσιο των Δράσεων Street Work και με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και στα ζώα συντροφιάς των αστέγων, οι ομάδες μας σε συνεργασία με το Τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων και τον εθελοντικό οργανισμό Humanity Greece, ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για τους τετράποδους φίλους τους.  Κλιμάκια Street Work μαζί με κτηνίατρο της οργάνωσης και καταρτισμένο προσωπικό βρίσκονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σημεία της πόλης, προσφέροντας δωρεάν κτηνιατρικούς ελέγχους, είδη και συμβουλές φροντίδας.

Έκδοση βεβαιώσεων αστεγίας

Οι ομάδες Street Work είναι επιφορτισμένες και με τον συντονισμό της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων αστεγίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Άτομα που διαβιούν σε καθεστώς έλλειψης στέγης μπορούν να αιτηθούν στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. βεβαίωση αστεγίας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Κοινωνική Υπηρεσία το σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα κάθε φορά απαραίτητα δικαιολογητικά, αναλόγως της χρήσης για την οποία ζητείται η βεβαίωση.

Tα στοιχεία και το σημείο, όπου δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αστεγίας, καταγράφονται σε ειδική φόρμα από τους αρμόδιους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Ακολούθως, η ομάδα Street Work πραγματοποιεί επιτόπια παρέμβασή στο καταγεγραμμένο σημείο και προχωρά στη διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας. Αφότου συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η γνωμοδότηση είναι θετική, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. προχωρά στην έκδοση της Βεβαίωσης Αστεγίας και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της από τα γραφεία της υπηρεσίας (Πειραιώς 35).

*Η Βεβαίωση Αστεγίας έχει ισχύ έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Περισσότερες πληροφορίες στο 210 5246515-6