ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε ακόμα περισσότερες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ωφελούμενούς μας, δημιουργήσαμε μία νέα δομή, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων, λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, (ώρες εξυπηρέτησης κοινού καθημερινές 9 π.μ. – 3 μ.μ.) εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, στην οδό Δομοκού 2 (έναντι του Σταθμού Λαρίσης). Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και εξυπηρετεί πάνω από 3.000 πολίτες, παρέχοντας φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικό εξοπλισμό και βοηθήματα και λοιπό υγειονομικό υλικό. Επιπλέον, στους δικαιούχους προσφέρεται ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική απασχόλησης, καθώς και διασύνδεση µε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας του δήμου ή/και άλλων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.

Ενημερωτικό βίντεο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 15:00