ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Οι έρευνές μας

Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας (η τελευταία μεγάλη μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2018 με τη συμμετοχή και του Κ.Υ.Α.Δ.Α.) έχουν καταγραφεί 353 άστεγοι στους δρόμους της Αθήνας.

Η έρευνα – απογραφή αστέγων του 2018 πραγματοποιήθηκε σε επτά μεγάλους δήμους της χώρας, με συνεργασία του υπουργείου Εργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και κατέγραψε συνολικά 790 άστεγους στην Αθήνα. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι σε δομές και ιδρύματα, οι άστεγοι που ζουν σε υποστηριζόμενα διαμερίσματα καθώς και οι διαμένοντες σε ακατάλληλα κτίσματα.

Προσεχής στόχος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων είναι να πραγματοποιήσει νέα μελέτη – καταγραφή και να δημιουργήσει τον επίσημο χάρτη της αστεγίας στην πόλη.

ereuna