1.460 σαλάτες από τον Μπάρμπα-Στάθη

Με μία μεγαλειώδη προσφορά, μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, η εταιρεία Μπάρμπα Στάθηςεξασφάλισε ότι τα άτομα και οι οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας δεν θα στερηθούν τις φρεσκοκομμένες σαλάτες! Τα φορτηγά της εταιρείας ξεφόρτωσαν σήμερα στις αποθήκες του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 1.460 σαλάτες.Τα ψυγεία μας γέμισαν με τα προϊόντα της εταιρείας και σας ευχαριστούμε για αυτό!