100 γεύματα από το Ινστιτούτο Prolepsis

100 ακόμη γεύματα που περιλαμβάνουν σάντουιτς, φρέσκο γάλα και φρούτo εποχής παρέδωσε στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων το Ινστιτούτο Prolepsis για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για τη σημαντική σας συνεισφορά στο έργο μας!