100 κοτόπουλα από την Αγροζωή ΑΕΒΕ

Μία σημαντική δωρεά σε 100 κατεψυγμένα κοτόπουλα έκανε η πτηνοτροφική επιχείρηση Αγροζωή ΑΕΒΕ, μια εταιρεία του –γνωστού για την κοινωνική ευαισθησία του- Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού ΠΙΝΔΟΣ. Η προσφορά σας βοηθά σημαντικά το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ!