100 τεμάχια Φαστ Soft δώρισε η εταιρεία Leader Α.Ε.

Ένα πολύτιμο προϊόν που αποτελεί βάση για πολλά είδη φαγητού και γλυκού δώρισε η εταιρεία Leader Α.Ε. 100 τεμάχια Φαστ Soft θα αποκτήσουν, μεταξύ άλλων αγαθών, τα νοικοκυριά που υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστούμε!