Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για τη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας adelco, που μόλις πληροφορήθηκαν ότι στο Κοινωνικό μας Φαρμακείο υπάρχει ανάγκη σε φάρμακα, ανταποκρίθηκαν άμεσα στέλνοντας 11.632 σκευάσματα!