Δώδεκα μεγάλες κούτες με ρούχα έφτασαν χθες στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων από έναν ιδιώτη από τη Σάμο, σε μια κίνηση που δείχνει ότι η διάθεση για αλληλεγγύη δεν εμποδίζεται από θάλασσες και δεν σταματά σε αποστάσεις! Η προσφορά σας είναι πολύτιμη! Ένα μεγάλο ευχαριστώ!